Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Pictu fotografie.

2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de shoot kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Pictu Fotografie worden aangepast.

2. Fotoshoots

1. Je kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf je aanspreekt, Pictu Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen.

2. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Pictu Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de reportage. Pictu Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan je te laten zien. Je kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Pictu Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken kan via het contactformulier op de website en staat vast op het moment van een schriftelijke bevestiging van Pictu Fotografie.

2. Eventuele reiskosten van Pictu Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen apart te worden voldaan. Binnen Zwolle worden er geen reiskosten gerekend.

4. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen, ga je met de betalingsvoorwaarden akkoord. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. Je ontvangt na het plaatsen van je bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan ben ik genoodzaakt je in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening.

4. De levertijd kan per product verschillen. Je kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Je fotoshoot en je foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Gift cards zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

7. Gift cards zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

8. Gift cards zijn enkel geldig in combinatie met handtekening van Pictu Fotografie.

9. Gift cards kunnen niet in delen gebruikt worden.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotografe te worden verteld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.

4. Je bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen. Schade aan je, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.

5. Deelname aan een fotoshoot is volledig op eigen risico.

6. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Pictu Fotografie. Indien je foto’s wilt gebruiken voor iets anders dan persoonlijke publicatie (persoonlijke social media, huiselijke sfeer), neem dan altijd vooraf contact met mij op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Pictu Fotografie. Je koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien je een foto voor persoonlijke social media of in de huiselijke sfeer wilt gebruiken of publiceren, is dat vrij toegestaan. Het wordt echter wel gewaardeerd als Pictu Fotografie wordt getagd bij publicatie op social media.

3. Iedere toestemming voor publicatie bij derden is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Pictu Fotografie (Licentie), deze moet je op ieder verzoek van Pictu Fotografie kunnen tonen.

4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5. Op alle foto’s van Pictu Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pictu Fotografie, uitzondering hierop is gebruik via persoonlijke social media of in de huiselijke sfeer. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor jouw eigen gebruik en niet voor publicatie bij derden. Het is niet toegestaan om zelf extra (digitale) bewerkingen uit te voeren op de foto’s van Pictu Fotografie.

6. Pictu Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Pictu Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de personen op de foto, al wordt geprobeerd je op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

7. Gebruik van cookies op de website

  1. Bij gebruik van de website ga je akkoord met cookies. Na één maand wordt je akkoord automatisch hernieuwd. Je kunt deze toestemming op ieder moment zelf intrekken door te klikken op deze knop: Toestemming intrekken

algemene voorwaarden zijn geactualiseerd op 22 mei 2021

Kopiëren is niet toegestaan.

× WhatsApp